Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Βιβλιοπωλείο ΦΛΩΡΑΣ | Παρουσίαση του Μυθιστορήματος "Χιλιάδες χρώματα στα μάτια της..." του Βασίλη Μόσχη, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου