Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

"Σου δίνεται η εντύπωση ότι η εκπαίδευση αλλά και η Παιδεία βρίσκεται υπό μόνιμο διωγμό." Βασίλης Μόσχης

Της Μαρίας Παπανικολάου