Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Χιλιάδες χρώματα στα μάτια της... | Κωνσταντινούπολη 1954. Η αποκάλυψη ενός τρομερού μυστικού.