Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Το "Χιλιάδες χρώματα στα μάτια της..." στο περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΕΣ της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑ