Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ο Βασίλης Μόσχης διαβάζει αποσπάσματα από το μυθιστόρημα "Χιλιάδες χρώματα στα μάτια της...